Packraft škola: Oprava packraftu ROBfin

Opravy packraftů různých značek a výrobců se moc neliší. Hlavním rozdílem je použitý materiál a správné lepidlo. Pamatujte, že nelže kombinovat různé materiály a použít jakékoli lepidlo.

I když se tato videa zaměřují především na packrafty ROBfin, základní pravidla údržby a oprav jsou stejná. V konkrétním případě je ale nutné řídit se instrukcemi pro daný materiál a použít správné lepidlo.

Více informací a znalostí získáte na našich packraftingových akcích a kurzech.