Packraft škola: Sebezáchrana 1

Technika sebezáchrany na packraftech je odlišná od technik pro kajakáře. Je třeba mít na paměti, že pro každý terén a situaci je vhodná jiná technika sebezáchrany. Velmi záleží i na schopnostech packraftera.

I když se tato videa zaměřují především na divokou vodu, základní pravidla sebezáchrany jsou vždy stejná. Ať se jedná o klidnou, proudící nebo divokou vodu.

Více informací a znalostí získáte na našich packraftingových akcích a kurzech.